วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

ผู้จัดทำ

26 พ.ย. 2021
75

นายประดิษฐ์ เจือจาน

ข้าราชการบำนาญ

เคยศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เคยศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย